Меню Закрити

ОС БАКАЛАВР

Вимоги по курсам щодо об’єму матеріалу в умовах дистанційної підготовки студентів з індивідуальних та лекційних занять на період карантину (2019-2020 н.р.)

Індивідуальні та практичні заняття.

Навчальні дисципліни, що, відповідно до навчальних планів передбачають індивідуальні години, проходять за встановленим та затвердженим розкладом викладача графіком. Індивідуальні заняття студентів з викладачами проводяться в онлайн режимі, згідно з розкладом та вимогами робочої програми курсу даної дисципліни.

 

БАКАЛАВРИ: 1 КУРС

По спеціалізаціям:

Сольний спів:

Академконцерт : 2 твори (романс, народна пісня або 2 романси); 

Екзамен : арія, романс або народна пісня

Вимоги

Орієнтовні списки вокально-педагогічного репертуару

Викладач – Філатова Т.В. “Гармонія”, “Сольфеджио”

Концертмейстерський клас:

Диференційований залік:  представити акомпанемент 10 романсів з власним співом

Фах:

Академічний концерт: етюд + кантиленний твір+ (бажано) твір за власним вибором

Екзамен: інші твори, що входять до індивідуальної програми семестру

Викладач – Дугіна Т.Є. “Гармонія”

Вимоги до екзамену з дисципліни «Музичний інструмент за фахом»

Для всіх спеціалізацій:

 

БАКАЛАВРИ: 2 КУРС

По спеціалізаціям:

Концертмейстерський клас:

Диференційований залік:  представити акомпанемент оперної сцени  з власним співом

Фах:

Академічний концерт: етюд + варіації

Екзамен: інші твори, що входять до індивідуальної програми семестру

«Камерний ансамбль»

Викладач – Бодіна-Дячок В.В. “Історія слов’янських музичних культур”

Викладач – Бодіна-Дячок В.В. “Історія слов’янських музичних культур” Залікові вимоги

Вимоги до екзамену з дисципліни «Музичний інструмент за фахом»

Для всіх спеціалізацій:

Викладач – Жорнова О.І. “Естетика”

 

БАКАЛАВРИ: 3 КУРС

По спеціалізаціям:

Сольний спів:

Академконцерт : 2 твори (романс , народна пісня або 2 романси); 

Екзамен : арія ХІХ-ХХ ст., романс,  народна пісня

Камерний спів:

Залік  в ІІ семестрі: концертна арія, арієтта (В. Белліні, Г. Доніцетті, В. Моцарт), 2 романси композиторів ХVІІІ- ХІХ ст.

Вимоги

Орієнтовні списки вокально-педагогічного репертуару

Викладач – Стеценко-Єршова І.О. “Методика викладання співу”

Викладач – Канюка Л.С. “Оперний клас”

Концертмейстерський клас:

Диференційований залік:  представити акомпанемент оперної сцени  з власним співом

Концертмейстерська практика:

Диференційований залік: акомпанемент творів на академічному концерті учнів студії

Фах:

Академічний концерт: концерт для фортепіано з оркестром (в частинах або цілком)

Екзамен: інші твори, що входять до індивідуальної програми семестру

«Фортепіанний ансамбль»

Викладач – А.В.Ляхович «Методика викладання гри на музичному інструменті»

Викладач – А.В.Ляхович «Методика викладання гри на фортепіано»

Викладач – А.В.Ляхович «Методика викладання гри на фортепіано» з 4.05.2020-25.05.2020

«Камерний ансамбль»

Вимоги до екзамену з дисципліни «Музичний інструмент за фахом»

Викладач – Деніс Аду “Оркестр”

Викладач – Деніс Аду “Читання оркестрових партитур”

Література: Завадский Д.Е. “Курс чтения симфонических партитур”

Викладач – Народицький В.А. “Методика навчання грі на інструменті”

Викладач – Марков О.О. “РИТМІЧНІ ОСНОВИ В СУЧАСНОМУ ДЖАЗІ”

Викладач – Марков О.О. “РИТМІЧНІ ОСНОВИ В СУЧАСНОМУ ДЖАЗІ” (доповнено)

Викладач – Менделенко Д.В. “Аналіз музичних творів”

Викладач – Вишнепольський О.Й. “Методика викладання гри на музичних інструментах”

Викладач – Тормахова В.М. “Гармонія джазу”

Література: Тэд Пис “Джазовая композиция: теория и практика”

Викладач – Деніс Аду “Диригування” для студентів: Баковська Софія, Бічасний Євген, Панчук Катерина, Байрак Єлизавета, Кришталь Дмитро

Викладач – Лебедєва Н.В. “Вимоги з джаз ансамблю”

Викладач – Лебедева Н. “Аранжування. Техніка паралельного 3 – голосся”

Викладач – Народицький В.А. “Концертмейстерський клас” для студента Лeонова О.О.

Для всіх спеціалізацій:

 

БАКАЛАВРИ: 4 КУРС

По спеціалізаціям:

Сольний спів:

Академконцерт: частина державної програми (арії);

Атестаційний іспит: 2 арії  (одна з них розгорнута (одна західного, а друга російського або українського композитора)), 3 романси (російський, український, західний (один з них сучасний )),  народна пісня

Камерний спів:

Екзамен: 2 арії (класичні арії ХVІІ-ХVІІІ ст., або одна з них (В. Моцарта, Г.Доніцетті, В. Белліні, Дж. Россіні, але не з опер)), 3 романси (західного композитора,  українського композитора, російського композитора (один з них сучасного композитора), романс старовинний (О. Варламов, О. Гурільов, П. Булахов, М. Глінка і. т. д.)

Вимоги

Орієнтовні списки вокально-педагогічного репертуару

Викладач – Стеценко-Єршова І.О. “Методика викладання співу”

Викладач – Стеценко-Єршова І.О. “Історія вокального виконавства”

Викладач – Канюка Л.С. “Оперний клас”

Викладач – Гончаров А.О. “Історія виконавства на народних інструментах”

Викладач – Гончаров А.О. “Історія виконавства на народних інструментах” 1.04.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Історія виконавства на народних інструментах” 8.04.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Історія виконавства на народних інструментах” 15.04.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Історія виконавства на народних інструментах” 22.04.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Історія виконавства на народних інструментах” 29.04.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Історія виконавства на народних інструментах” 06.05.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Історія виконавства на народних інструментах” 13.05.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Основи методики викладання гри на народних інструментах”

Викладач – Гончаров А.О. “Основи методики викладання гри на народних інструментах” 1.04.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Основи методики викладання гри на народних інструментах” 8.04.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Основи методики викладання гри на народних інструментах” 15.04.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Основи методики викладання гри на народних інструментах” 22.04.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Основи методики викладання гри на народних інструментах” 29.04.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Основи методики викладання гри на народних інструментах” 06.05.2020

Викладач – Гончаров А.О. “Основи методики викладання гри на народних інструментах” 13.05.2020

Дисципліна «Спеціальний інструмент»

Концертмейстерський клас:

Державний іспит складається з програми:  2 арії: композитора доби бароко та розгорнута арія композитора періоду від класицизму до сучасності; 4 романси різних авторів; акомпанемент інструментального твору.

Концертмейстерська практика:

Диференційований залік: акомпанемент творів на академічному концерті учнів студії

Фах:

Академічний концерт: вільна програма

Державний іспит: поліфонічний твір; сонатний цикл у повному обсязі; частина концерту для фортепіано з оркестром; твір середньої форми значної складності або цикл мініатюр; твір українського композитора.

Викладач Саковська Н.В. «Історія виконавства»

Викладач Саковська Н.В. «Історія виконавства» (продолжение)

Викладач Саковська Н.В. «Історія виконавства» (продолжение 2)

Викладач Саковська Н.В. «Історія виконавства» (продолжение 3)

Викладач Саковська Н.В. «Історія виконавства» (продолжение 4)

Викладач Саковська Н.В. «Історія виконавства» (продолжение 5)

Викладач Саковська Н.В. «Історія виконавства» (продолжение 6)

Література: А.И. Демченко “Ференц Лист: вехи эволюции”, Янош Ханкиш “Если бы Лист вел дневник”, С. Слонимский “Творческий облик Листа; взгляд из XXI века”, И. Мартынов “Морис Равель”, “Клод Дебюсси. Статьи”, Маргерит Лонг “За роялем с Дебюсси”, Оливье Мессиан “Техника моего музыкального языка”

Викладач А.В.Ляхович «Методика викладання гри на музичному інструменті»

«Камерний ансамбль»

Викладач – Іванов Р.С. “Концертмейстерський клас” для студентки Прокопець Вікторія

Викладач – А.В.Ляхович «Методика викладання гри на фортепіано»

Викладач – А.В.Ляхович «Методика викладання гри на фортепіано» з 4.05.2020-25.05.2020

Викладач – А.В.Ляхович Питання до Атестаційного екзамену «Педагогічна майстерність»

Вимоги до атестаційних екзаменів «Концертмейстерський клас»

Вимоги до атестаційних екзаменів «Фах»

Вимоги до атестаційних екзаменів «Камерний ансамбль»

Вимоги до атестаційних екзаменів «Педагогічна майстерність»

«Диригування»

«Хор»

«Ансамбль»

«Методика викладання хорових дисциплін»

«Педагогічна практика»

«Практика роботи з хором»

Викладач – Горбатенко Г.Л. “Хорознавство”

Викладач – Горбатенко Г.Л. “Хорознавство” (продовження)

Викладач – Горбатенко Г.Л. “Хорознавство” (продовження 1)

Викладач – Горбатенко Г.Л. “Хорознавство” (продовження 2)

Викладач – Горбатенко Г.Л. “”Читання хорових партитур”, “Техніка диригування”

Викладач – Горбатенко Г.Л. “Читання хорових партитур” (продовження)

Викладач – Горбатенко Г.Л. “Читання хорових партитур” (продовження 1)

Викладач – Горбатенко Г.Л. “Техніка диригування” (продовження)

Викладач – Горбатенко Г.Л. “Техніка диригування” (продовження 1)

Викладач – Горбатенко Г.Л. “Техніка диригування” (продовження 2)

Література: 

  1. В. Краснощеков “Вопросы хороведения”
  2. К. Пигров “Руководство хором”
  3. П. Чесноков “Хор и управление им”
  4. Н. Романовский “Хоровой словарь”,
  5. О. Кеериг “Хороведение”
  6. Г. Горбатенко. Збірка «Хорові твори сучасних українських композиторів Київської школи»,
  7. В. Живов «Хоровое исполнительство. Теория Методика. Практика»
  8. И. Мусин «Язык дирижерского жеста»

Вимоги до атестаційних екзаменів «Диригування», «Педагогічнамайстерність», «Хорознавство та методика роботи з хором»

«Камерний ансамбль»

Викладач – Заяць О.В. “Методика викладання гри на віолончелі”

Викладач – Заяць О.В. “Методика викладання гри на віолончелі” (продовження)

Викладач – Заяць О.В. “Методика викладання гри на віолончелі” (продовження 1)

Фахові вимоги

Викладач – Заяць О.В. “Квартет”

Викладач – Туріна О.А. “Методика викладання гри на музичному інструменті”

Викладач – Туріна О.А. «Методика викладання гри на музичному інструменті» (продовження)

Викладач – Туріна О.А. “Історія виконавства”

Викладач – Туріна О.А. “Методика викладання гри на музичному інструменті”

Викладач – Туріна О.А. “Методика викладання гри на музичному інструменті” (продовження)

Викладач – Заяць О.В. Питання до Атестаційного екзамену «Педагогічна майстерність»

Викладач – Туріна О.А. Питання до Атестаційного екзамену «Педагогічна майстерність»

Вимоги до атестаційних екзаменів «Камерний ансамбль»

Вимоги до атестаційних екзаменів «Фах»

Вимоги до атестаційних екзаменів «Педагогічна майстерність»

Вимоги до екзамену з дисципліни «Квартет»

Для всіх спеціалізацій: