Меню Закрити

ОС БАКАЛАВР

Вимоги по курсам щодо об’єму матеріалу в умовах дистанційної підготовки студентів з індивідуальних та лекційних занять на період карантину (2019-2020 н.р.)

Індивідуальні та практичні заняття.

Навчальні дисципліни, що, відповідно до навчальних планів передбачають індивідуальні години, проходять за встановленим та затвердженим розкладом викладача графіком. Індивідуальні заняття студентів з викладачами проводяться в онлайн режимі, згідно з розкладом та вимогами робочої програми курсу даної дисципліни.

 

БАКАЛАВРИ: 1 КУРС

Денна форма навчання

По спеціалізаціям:

Сольний спів:

Академконцерт : 2 твори (романс, народна пісня або 2 романси); 

Екзамен : арія, романс або народна пісня

Вимоги

Орієнтовні списки вокально-педагогічного репертуару

Викладач – Філатова Т.В. “Гармонія”, “Сольфеджио”

Концертмейстерський клас:

Диференційований залік:  представити акомпанемент 10 романсів з власним співом

Фах:

Академічний концерт: етюд + кантиленний твір+ (бажано) твір за власним вибором

Екзамен: інші твори, що входять до індивідуальної програми семестру

Викладач – Дугіна Т.Є. “Гармонія”

Для всіх спеціалізацій:

 

БАКАЛАВРИ: 2 КУРС

Денна форма навчання

По спеціалізаціям:

Сольний спів:

Академконцерт : 2 твори (романс , народна пісня або 2 романси); 

Екзамен : арія, романс сучасного українського композитора

Вимоги

Орієнтовні списки вокально-педагогічного репертуару

Викладач – Герасимова Г.Л. “Історія  слов’янських музичних культур”

Концертмейстерський клас:

Диференційований залік:  представити акомпанемент оперної сцени  з власним співом

Фах:

Академічний концерт: етюд + варіації

Екзамен: інші твори, що входять до індивідуальної програми семестру

«Камерний ансамбль»

Викладач – Бодіна-Дячок В.В. “Історія слов’янських музичних культур”

Для всіх спеціалізацій:

 

БАКАЛАВРИ: 3 КУРС

Денна форма навчання

По спеціалізаціям:

Сольний спів:

Академконцерт : 2 твори (романс , народна пісня або 2 романси); 

Екзамен : арія ХІХ-ХХ ст., романс,  народна пісня

Камерний спів:

Залік  в ІІ семестрі: концертна арія, арієтта (В. Белліні, Г. Доніцетті, В. Моцарт), 2 романси композиторів ХVІІІ- ХІХ ст.

Вимоги

Орієнтовні списки вокально-педагогічного репертуару

Викладач – Стеценко-Єршова І.О. “Методика викладання співу”

Викладач – Канюка Л.С. “Оперний клас”

Концертмейстерський клас:

Диференційований залік:  представити акомпанемент оперної сцени  з власним співом

Концертмейстерська практика:

Диференційований залік: акомпанемент творів на академічному концерті учнів студії

Фах:

Академічний концерт: концерт для фортепіано з оркестром (в частинах або цілком)

Екзамен: інші твори, що входять до індивідуальної програми семестру

«Фортепіанний ансамбль»

Викладач – А.В.Ляхович «Методика викладання гри на музичному інструменті»

Викладач – А.В.Ляхович «Методика викладання гри на фортепіано»

«Камерний ансамбль»

Викладач – Деніс Аду “Оркестр”

Викладач – Деніс Аду “Читання оркестрових партитур”

Література: Завадский Д.Е. “Курс чтения симфонических партитур”

Викладач – Народицький В.А. “Методика навчання грі на інструменті”

Викладач – Марков О.О. “РИТМІЧНІ ОСНОВИ В СУЧАСНОМУ ДЖАЗІ”

Викладач – Марков О.О. “РИТМІЧНІ ОСНОВИ В СУЧАСНОМУ ДЖАЗІ” (доповнено)

Викладач – Менделенко Д.В. “Аналіз музичних творів”

Викладач – Вишнепольський О.Й. “Методика викладання гри на музичних інструментах”

Викладач – Тормахова В.М. “Гармонія джазу”

Література: Тэд Пис “Джазовая композиция: теория и практика”

Викладач – Деніс Аду “Диригування” для студентів: Баковська Софія, Бічасний Євген, Панчук Катерина, Байрак Єлизавета, Кришталь Дмитро

Викладач – Лебедєва Н.В. “Вимоги з джаз ансамблю”

Викладач – Лебедева Н. “Аранжування. Техніка паралельного 3 – голосся”

Викладач – Народицький В.А. “Концертмейстерський клас” для студента Лeонова О.О.

Для всіх спеціалізацій:

 

БАКАЛАВРИ: 4 КУРС

Денна форма навчання

По спеціалізаціям:

Сольний спів:

Академконцерт: частина державної програми (арії);

Атестаційний іспит: 2 арії  (одна з них розгорнута (одна західного, а друга російського або українського композитора)), 3 романси (російський, український, західний (один з них сучасний )),  народна пісня

Камерний спів:

Екзамен: 2 арії (класичні арії ХVІІ-ХVІІІ ст., або одна з них (В. Моцарта, Г.Доніцетті, В. Белліні, Дж. Россіні, але не з опер)), 3 романси (західного композитора,  українського композитора, російського композитора (один з них сучасного композитора), романс старовинний (О. Варламов, О. Гурільов, П. Булахов, М. Глінка і. т. д.)

Вимоги

Орієнтовні списки вокально-педагогічного репертуару

Викладач – Стеценко-Єршова І.О. “Методика викладання співу”

Викладач – Стеценко-Єршова І.О. “Історія вокального виконавства”

Викладач – Канюка Л.С. “Оперний клас”

Концертмейстерський клас:

Державний іспит складається з програми:  2 арії: композитора доби бароко та розгорнута арія композитора періоду від класицизму до сучасності; 4 романси різних авторів; акомпанемент інструментального твору.

Концертмейстерська практика:

Диференційований залік: акомпанемент творів на академічному концерті учнів студії

Фах:

Академічний концерт: вільна програма

Державний іспит: поліфонічний твір; сонатний цикл у повному обсязі; частина концерту для фортепіано з оркестром; твір середньої форми значної складності або цикл мініатюр; твір українського композитора.

Викладач Саковська Н.В. «Історія виконавства»

Викладач Саковська Н.В. «Історія виконавства» (продолжение)

Викладач Саковська Н.В. «Історія виконавства» (продолжение 2)

Викладач Саковська Н.В. «Історія виконавства» (продолжение 3)

Література: А.И. Демченко “Ференц Лист: вехи эволюции”, Янош Ханкиш “Если бы Лист вел дневник”, С. Слонимский “Творческий облик Листа; взгляд из XXI века”, И. Мартынов “Морис Равель”, “Клод Дебюсси. Статьи”, Маргерит Лонг “За роялем с Дебюсси”, Оливье Мессиан “Техника моего музыкального языка”

Викладач А.В.Ляхович «Методика викладання гри на музичному інструменті»

«Камерний ансамбль»

Викладач – Іванов Р.С. “Концертмейстерський клас” для студентки Прокопець Вікторія

Викладач – А.В.Ляхович «Методика викладання гри на фортепіано»

Для всіх спеціалізацій: